تبلیغات
روستای خانیک - معرفی روستای خانیک

روستای خانیک

خوشا خانیک و وصف بی مثالش از آن بالا دره تا پایین مزارش

 

خانیک ، یكی  دهستان های شهرستان گناباد است ؛ منطقه ای آرمیده در دل كوهستان های مركزی خراسان. مردم روستای خانیك  ، كه در دره ای به همین نام ، سكونت دارند ، صاحب فرهنگی غنی و متنوع اما كمتر شناخته شده اند . فرهنگ و مجموعه ای از آداب و رسوم گونا گون مردم این خطه ، بی گمان به طبیعت آرام خانیك ، لطف و جذابیت دیگری بخشیده است.