تبلیغات
روستای خانیک

روستای خانیک

خوشا خانیک و وصف بی مثالش از آن بالا دره تا پایین مزارش

 

زعفرو

 

نوشته شده توسط: میثم

                                       

این هم تصویر گل زعفران

و سرگل این محصول  زیبااوسل

 

نوشته شده توسط: میثم

تصاویری از خسارت سیل در روستای خانیک در یک فایل pdf

 

دانلودمزیتها ومحدودیت های آبیاری قطره ای

 

نوشته شده توسط: میثم

آبیاری قطره ای مانندهرروش دیگردارای محاسن ومحدودیتهایی است.این مزایا یا معایب عمدتاً ازنظرفنی ، اقتصادی ویاعوامل مربوط به رشدگیاه است.

مزیتها ومحدودیت های آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای مانندهرروش دیگردارای محاسن ومحدودیتهایی است.این مزایا یا معایب عمدتاً ازنظرفنی ، اقتصادی ویاعوامل مربوط به رشدگیاه است. بنابراین درهنگام انتخاب روش آبیاری قطره ای ویا طراحی واجرای این روش لازم است این جنبه ها نیز موردارزیابی قرارگیرد وتنها در صورتی که محاسن سیستم بیستر از معایب آن باشد به مرحله اجرا گذاشته شود. بطورکلی درحال حاضر آبیاری قطره ای بیشتردرموارد زیر کاربرددارد:


ادامه مطلب

ضرورت مدرن‌سازی فن‌آوری و روش‌های كشت كشاورزی؛

 

نوشته شده توسط: میثم

اجرایی شدن تکنولوژی کشاورزی تنها راه نجات کشاورزان برای رسیدن به بازار تجارت جهانی است. کشاورزان امروزه در دنیا امنیت غذایی هر کشور را تامین می‌کنند. توجه به این بخش مهم از جمله مسائل مهمی است که باید بیشتر از گذشته به آن پرداخته شود. آشنایی کشاورزان با تکنولوژی کشاورزی از شاخص های مهمی است كه باید از سوی بخشهای دولتی مورد اهتمام قرار گیرد. این امر از آنجا قابل ارزیابی است كه توجه به زیر ساخت‌های امنیت غذایی، نیازمند روش‌های نوین در دنیا است.

ادامه مطلب

عکس

 

نوشته شده توسط: میثم

تصاویری از محصولات کشاورزی روستای خانیک

و.......عکس

 

نوشته شده توسط: میثم

یک عکس زیبا از جاده لوشو

کلمه های خانیکی

 

نوشته شده توسط: میثم

(1

اجول(آجیل)

(2

اَتشکَش(وسیله ای بیل مانند برای حمل آتش،خاک انداز آهنی

(3

اَجّوش(هرگز وابدا)

(4

اَجیدَه(کوک بزرگ)

(5

اَجیر(شاداب و سرزنده)

(6

اَچَه(چوب هفتی شکل فلاخن،به تنگ آوردن)

(7

اَخکوک( میوه زرد آلو در حالت ترش ونارس بودن)

(8

اَرازکردن(ترسیدن)

(9

اَرغَوو(ارغوان)

(10

اَسمونی شدن(هوایی شدن)

(11

اَکوچَه(سکسکه)

(12

اَلف(صفتی برای بزرگی هیکل و قد)

(13

اَلقار(فضاهای خالی دوطرف سقفی که گنبدی شکل است و بایدپرشود)

(14

اَلوَرد(قسمت شیب داری که دو زمین را از یکدیگر جدا میکند)

(15

اَلو تنوری(آتش کردن در تنور به مقدارکم که تنور تافته نشود)

(16

اَمِز(مزه)

(17

اَنبِز(انباز)

(18

اَنبو(انبان)

(19

اَندِلِک( بچه کوچک انسان یا دام از لحاظ قد وهیکل)

(20

اَهوَل(خیره شدن به جایی)


ادامه مطلب